web365 ، با همکاری دیتاسنترهای معتبر کشور ، برای امکان ارائه سرور اختصاصی در کشور فراهم شده است . سرعت و امنیت دسترسی بسیار بالا