توجه: کاربران گرامی برای دانلود محصولات رایگان در صفحه محصول بر روی تب دانلود کلیک نمایید..

موارد زیر برای دریافت ماژول ها و قالب های تجاری الزامی می باشد:

1- در موقع ثبت نام در سایت باید اطلاعات به صورت صحیح و کامل و فارسی باشد. (از درج مخفف نام و یا نوشتن نام و نام خانوادگی به صورت انگلیسی خودداری کنید.)

2- ایمیل کاربری باید صحیح و کامل باشد. (اطلاعات تایید کاربری شما به ایمیل ارسال خواهد شد.)

3- درج آدرس وب سایت به صورت کامل و صحیح (آدرس وب سایت به طور مثال = www.web365.ir)

4- اطلاعات مربوطه به نسخه اپن کارت خود را نیز باید به صورت دقیق بیان نمایید.

بعد از تکمیل اطلاعات ثبت نام کاربری شما توسط مدیریت به کاربری تایید شده تغییر می یابد و ماژول یا قالب تجاری برای شما ارسال خواهد شد.

محبوب ترین محصولات

جديدترين محصولات

WEB365.IR
OpenCartCMS.org
OpenCart.com